Chris Terkelsen
      - Orienteringsløb -
 
SPONSORER
 
 Persondata
 Målsætning
Min sport
 Resultater
 Kort
 Billeder
 Presseklip
 Nyheder
Min sport - orienteringsløb

Orienteringsløb er verdens absolut fedeste sport. Den er rå, beskidt, krævende og smuk. Du har muligvis en anden opfattelse, men det er sandsynligvis, fordi du ikke kender sporten. På denne side kan du læse mere om, hvad orienteringsløb er. Og hvis du ikke har prøvet det, er det på tide, at du kommer af sted ud i vildmarken.

Siden er bygget op om uddrag hugget fra Preben Schmidts artikel på Dansk Orienterings Forbunds hjemmeside ’Hvad er orienteringsløb’. Læs mere her.

Hvad er orienteringsløb ?
Orienteringsløb gælder om at finde vej ved hjælp af et kort og et kompas. Løber du orienteringsløb som konkurrenceidræt gælder det om, at være hurtigst til at finde et antal poster i terrænet i en bestemt rækkefølge.

Banen
På løbskortet er posterne, du skal finde, indtegnet. Start, mål, og poster, udgør en bane. I terrænet er hver post markeret med en orange/hvid skærm. Skærmen er monteret på et stativ. Posten er desuden forsynet med et kontrolnummer, så du kan sikre dig, at det er den rigtige post, du har fundet. På hver post er der en elektronisk kontrolenhed, som du skal "stemple" med din medbragte chip.

Kort & Kompas
Kortlæsningen er det vigtigste hjælpemiddel ved et orienteringsløb. Man kan med god ret sige, at det er her den store kunst i sporten ligger gemt.

På kortet er det muligt at læse dig frem i skoven. Du kan umiddelbart se hvordan stier, veje, hegn og grøfter forløber, krydser hinanden eller løber sammen. Kortet viser dig også terrænets form og fremkommelighed.

Posterne er altid placeret ved distinkte punkter i terrænet. Det er der hvor ledelinier mødes eller hvor terrængenstande udgør et genkendeligt fikspunkt. Det kan være en stor sten, lille mose, en høj eller et fodersted.

At kunne læse sit kort og dermed "se" frem i terrænet, uden først at have været der, åbner dig muligheder for at planlægge et vejvalg. Afgørende er det, at du finder det korteste eller måske det sikreste vejvalg, som let kan vise sig at være det hurtigste. Kunsten er kunne læse, hurtigt opfatte og snarrådigt træffe de rigtige valg.

Kompasset spiller ikke hovedrollen i dansk terræn. Det gør kortet, der af de bedste orienteringsløbere foldes, håndteres og læses i fuldt løb.

Løbskortet
Orienteringskort er blandt de mest detaljerede kort, der fremstilles i Danmark. Det er de lokale orienteringsklubber og deres medlemmer, der under kontrol og vejledning af forbundet, står for fremstillingen. Grundmaterialerne er de eksisterede kort over området og helt friske flyfotos.

Orienteringskort tegnes efter en international kortnorm. Det sikrer at løbskort tegnes ens over hele verden. Kortnormen bestemmer, hvordan kortene skal tegnes og hvilke symboler, der skal benyttes på kortet. Det er derfor muligt at læse og forstå et løbskort uanset hvor i verden du deltager i et orienteringsløb.

Løbskortet fremstilles normalt i målestoksforhold 1:10.000 eller 1:15.000. Til særlige discipliner som sprint benyttes målestok 1:5.000.

Sporten
Orienteringsløb er i Danmark organiseret af Dansk Orienterings-Forbund, der forkortes DOF.

DOF er et specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og International Orienteering Federation (IOF). Under DOF er der 90 klubber med lidt over 6.000 medlemmer.

DOF og klubberne har et tæt samarbejde med skovmyndigheder og skovejere på alle planer. Det sker i bestræbelserne for at planlægge og koordinere aktiviteterne bedst muligt af hensyn til naturen og andre brugere.

Elite
Dansk eliteorientering er i versdensklasse og af Team Danmark indplaceret i højeste kategori: Topsatsning. I 2006 er Danmark vært for Verdensmesterskaberne i orienteringsløb med Århus som værtsby.

De danske eliteløbere er blandt verdens allerbedste. Det danske landshold og juniorlandsholdet, gør sig gældende i verdenseliten og på europæisk topplan. Bedste nationer er traditionelt Sverige, Norge, Finland, Rusland og Schweiz.

Internationale konkurrencer

Under IOF (International Orienteering Federation) afholdes følgende konkurrencer:

VM (World Orienteering Championship - WOC)

VM er det mest prestigefulde, man kan vinde som orienteringsløber. Det afholdes en gang om året i disciplinerne: sprint, mellem, lang og stafet.

EM (European Orienteering Championship - EOC)

EM afholdes en gang hvert andet år i disciplinerne: sprint, mellem, lang og stafet.

World Cup

World Cup er det næstmest prestigefulde, man kan vinde som orienteringsløber. World Cup er en serie (typisk 8-10) af World Cup-afdelinger, der afholdes i forskellige lande rundt omkring i verden. Vinderen af World Cup’en betragtes ofte som den mest komplette løber, fordi han har skullet løbe godt i mange forskellige terræntyper og discipliner. EM og VM indgår normalt i World Cuppen.

World Ranking Events (WRE)

World Ranking Events er internationale prestigekonkurrencer rundt omkring i verden, hvor man kan optjene point til verdensranglisten. Der afholdes normalt 3-4 WRE i Danmark om året.


Uofficiel Sprint-World Cup i Park World Tour
Park World Tour er en uofficiel World Cup i sprint-orienteringsløb afholdt af den uafhængige Park World Tour-organisation. I PWT bliver der i modsætning til konkurrencer under IOF uddelt pengepræmier.

Discipliner

Der findes følgende konkurrencediscipliner under IOF og DOF. I oversigten nævnes disciplinen først med sit internationale navn og derefter den særlige danske betegnelse i parentes.

Lang (Klassisk)

Dansk og international mesterskabsdisciplin.

Den hårdeste internationale mesterskabsdisciplin. Vindertid: 90-100 min. Længde: 13-18 km. Der lægges vægt på at der stilles krav om forskellige typer af orienteringsteknik på banen.

Mellem (mellem)

Dansk og international mesterskabsdisciplin.

Den mest tekniske internationale mesterskabsdisciplin. Vindertid: 35 min. Længde: 5-7 km. Der lægges vægt på at løberen udfordres maksimalt teknisk på hele banen.

Sprint

Dansk og international mesterskabsdisciplin.

Intensiv og publikumsvenlig disciplin der løbes i parker eller bynær skov. Vindertid: 12 min. og Korte baner på 2,0 - 3,5 km med mange poster og retningsskift.

Stafet

Dansk og international mesterskabsdisciplin.

Holdkonkurrence med 3 deltagere. Taktisk og mentalt krævende disciplin fordi man i modsætning til andre discipliner kæmper som et hold. Alle stafetter har samlet start, og første løber på holdet overgiver stafetten til den næste løber etc.. Første hold i mål er vinder.

Ultralang (Lang)

Dansk mesterskabsdisciplin.

Orienteringsløbs maratondistance. Vindertid: 2½ time. Længde 23-29 km.

Natløb

Dansk mesterskabsdisciplin.

Et natløb er orienteringsløb, der bliver afviklet efter mørkets frembrud. Deltagerne anvender under løbet kraftige halogen pandelamper. Posterne er i skoven monteret med refleks.

Vi ses i skoven.
En oversigt over klubber finder du på Internettet via DOF's officielle hjemmeside www.dk.orienteering.org.
God fornøjelse og velkommen til verdens bedste natursport!
Nordea

New Balance

Loeberen

Team Danmark
 
NÆSTE OPGAVE
Design: Susanne G. Thomsen
Kode:Esben H. Andersen
9/8 --> En kold øl
  Terrassen